Om Marknadsföring, Musik och IT

Posts Tagged ‘ODR’

Direktreklam (DR)

Det finns lagar kring utdelning av oadresserad direktreklam (ODR)

Generella bestämmelser:

God sed kräver att marknadsföring via ODR, ADR, e-post, SMS och fax innehåller:

1. Reklammarkering – mottagaren ska redan vid en flyktig anblick inse att ett
meddelande innehåller reklam.

2. Sändarangivelse – uppgift om namnet på det företag vars produkter
marknadsföringen avser samt om hur mottagaren kan komma i kontakt med
företaget.

3. Adresskälla – adresskälla till det företag eller register varifrån avsändaren har
hämtat mottagaradressen samt adress eller telefonnummer till adresskällan.

God sed kräver att oadresserad reklam inte delas ut till hushåll som genom ett klart och
entydigt anslag vid sitt brevinkast talar om att de inte vill ha sådan reklam (en s k ”Nej
Tack-skylt” som jag även har). Dessutom får oadresserad reklam inte delas ut på natten och hela ODRförsändelsen ska alltid föras in i brevinkastet så att den inte syns utifrån.

Här omdagen fick jag detta hem genom brevinkastet:

Reza Razi

Är inte detta komiskt?