Om Marknadsföring, Musik och IT

Posts Tagged ‘Reklam’

Instagram ska börja tjäna pengar

Nu när Facebook har köpt upp den populära appen Instagram som idag även finns som webbformat är det dags att börja tjäna pengar också. Planen är att börja med riktade annonser som vävs in utan att det blir för störande för användarna. De vill alltså helst skippa banners som uppfattas som störande av de flesta, vilket är helt rätt. När Instagram ville ändra sina policys så gick folket i taket och trodde att Instagram ska nu sälja folks foton och använda dem i annonser. Men så är alltså inte fallet, det är media som har givit en skev bild av sanningen för att få säljande rubriker.

Företag kan alltså nu marknadsföra sig på Instagram och nå ut till massor av människor, dessa människor har ju även Facebook så det är inte så att man når nytt folk som inte finns på facebook. Men nu kan man använda sig av andra metoder och rikta sin kommunikation till rätt målgrupp med hjälp av bilder.


Direktreklam (DR)

Det finns lagar kring utdelning av oadresserad direktreklam (ODR)

Generella bestämmelser:

God sed kräver att marknadsföring via ODR, ADR, e-post, SMS och fax innehåller:

1. Reklammarkering – mottagaren ska redan vid en flyktig anblick inse att ett
meddelande innehåller reklam.

2. Sändarangivelse – uppgift om namnet på det företag vars produkter
marknadsföringen avser samt om hur mottagaren kan komma i kontakt med
företaget.

3. Adresskälla – adresskälla till det företag eller register varifrån avsändaren har
hämtat mottagaradressen samt adress eller telefonnummer till adresskällan.

God sed kräver att oadresserad reklam inte delas ut till hushåll som genom ett klart och
entydigt anslag vid sitt brevinkast talar om att de inte vill ha sådan reklam (en s k ”Nej
Tack-skylt” som jag även har). Dessutom får oadresserad reklam inte delas ut på natten och hela ODRförsändelsen ska alltid föras in i brevinkastet så att den inte syns utifrån.

Här omdagen fick jag detta hem genom brevinkastet:

Reza Razi

Är inte detta komiskt?

 


Musik & Reklam

Det är viktigt att välja rätt musik för att ge rätt känsla…