Reza Razi bloggar
om vardagslivet och sånt

 

Föreläsning

 

Hade en förläsning idag som handlade om tolkningslära och astronomi. Föreläsaren förklarar att strålning från rymden – åtminstone till en del – kan förklara varför jorden blir allt varmare. Att variationer i solens magnetism faktiskt skulle kunna förklara klimatförändringar på jorden. Solvinden samverkar med jordens magnetfält och skapar en sköld runt jorden. Denna sköld skyddar oss mot kosmisk strålning. Kosmisk strålning skulle  enligt hypotesen påverka molnbildningen. Mera strålning skulle innebära mera låga moln, mindre strålning skulle betyda mindre moln. Mindre moln på låg höjd innebär i princip högre temperatur på jorden.

 

OK glöm det där…

 

Han babblade även mycket om Jesus, kyrkor, pasta och Da vinci koden, hur man tolkar bilder osv…  Zzzz… allt det där kunde ha sammanfattats till 2 meningar om man frågar mig.

 

 

 


Tags: ,

Post Comment

Please notice: Comments are moderated by an Admin.


Powered by Stockbeatz Productions
Reza Razi © 2011 www.rezarazi.com