Reza Razi bloggar
om vardagslivet och sånt

Kebabifierad Billy’s Pizza till lunch

Hela den här dagen har gått ut på att modifiera webbsystem och den där pizzan förstås!

Jag är kung på att modifiera nu!

.

.


Tags: ,

Post Comment

Please notice: Comments are moderated by an Admin.


Powered by Stockbeatz Productions
Reza Razi © 2011 www.rezarazi.com