Reza Razi bloggar
om vardagslivet och sånt

Jobbar med en ny låt som just nu har arbetsnamnet “Rezstalker”
Här får ni en liten preview från studion


Tags: , , , ,

Post Comment

Please notice: Comments are moderated by an Admin.


Powered by Stockbeatz Productions
Reza Razi © 2011 www.rezarazi.com